ArcSoft TotalMedia 3.5.28.388

ArcSoft TotalMedia 3.5.28.388

ArcSoft – Shareware – Windows
ra khỏi 43 phiếu
ArcSoft TotalMedia 3,5 là một trung tâm truyền thông kết hợp TV, quay video, ảnh chỉnh sửa và chuyển đổi phương tiện truyền thông trong một dễ sử dụng chương trình! Bạn có thể xem và ghi lại chương trình TV (yêu cầu một thẻ tuner TV tương thích), chỉnh sửa hình ảnh hoặc video, nghe nhạc, sao CD MP3, và nhiều hơn nữa. Nó là tất cả mọi thứ bạn cần đóng gói trong một ứng dụng linh hoạt và dễ sử dụng!

Tổng quan

ArcSoft TotalMedia là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi ArcSoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.042 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ArcSoft TotalMedia là 3.5.28.388, phát hành vào ngày 13/03/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.5, được sử dụng bởi 15 % trong tất cả các cài đặt.

ArcSoft TotalMedia đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của ArcSoft TotalMedia đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ArcSoft TotalMedia!

Cài đặt

người sử dụng 2.042 UpdateStar có ArcSoft TotalMedia cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ArcSoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Nhãn

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản